Przyczynienie się rowerzysty do wypadku drogowego

W 2020 roku w Polsce doszło do 3768 wypadków drogowych z udziałem rowerzystów. Zginęło w nich 249 rowerzystów, 3403 osoby zostały ranne. Niejednokrotnie to sami rowerzyści przez swoje nieodpowiedzialne zachowanie doprowadzają lub przyczyniają się do powstania wypadku i do szkody, będącej często jego następstwem.

Co na to prawo?

Polskie prawo stanowi, że jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron (artykuł 362 Kodeksu Cywilnego). W przypadku poszkodowanego rowerzysty, który jednocześnie przyczynił się do powstania szkody może to oznaczać, że zasądzona przez sąd kwota należnego mu odszkodowania będzie odpowiednio pomniejszona. Warto zatem zastanowić się nad tym, jakie okoliczności mogłyby zostać przez sąd uznane za przyczynienie się rowerzysty do wypadku drogowego.

Taką okolicznością może być jazda na rowerze w złym stanie technicznym po drodze w porze nocnej (brak świateł ani czynnych ani odblaskowych). Zaniedbując odpowiednie wyposażenie oświetlenia roweru i poruszając się nim w warunkach niedostatecznej widoczności spowodowanej ciemnością rowerzysta może i powinien przewidywać, iż może dojść do jego potrącenia przez poruszające się po jezdni samochody.

Sytuacja, w której rowerzysta rozmawiający przez telefon lub piszący SMSa podczas jazdy zostaje potrącony przez samochód wyprzedzający inny pojazd, również mogłaby zostać zakwalifikowana jako przyczynienie się do wypadku, którego niejednokrotnie dałoby się uniknąć gdyby nie lekkomyślne zachowanie rowerzystów i brak skupienia na drodze.

Nie można również pominąć okoliczności, gdy rowerzysta prowadzi swój rower pod wpływem alkoholu czy przekraczając dozwoloną prędkość. Takie postępowanie naraża rowerzystę nie tylko na obniżenie potencjalnego odszkodowania w przypadku wypadku, ale także na karę grzywny czy nawet aresztu, gdyż są to typowe wykroczenia drogowe.

Warto też wspomnieć, że choć w polskim prawie nie ma obowiązku noszenia przez rowerzystę kasku, to warto się w niego zaopatrzyć, ponieważ może on zminimalizować obrażenia w razie wypadku drogowego, a nawet uchronić nas od śmierci czy ciężkiego kalectwa.

[autor: Grzegorz Lis]

 

One thought on “Przyczynienie się rowerzysty do wypadku drogowego

  1. Nieważne czy się ludzie śmieją czy coś, kask to podstawa! Może uratować życie, więc zawsze warto go mieć. I jak wiadomo, tak jak Pani mówi nie pisać SMS, nie być pod wpływem, ubierać odblaskowe ubrania lub zwykłe odblaski, mieć światełka itp. Tego powinno się uczyć od najmłodszych lat…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.