Jak się zachować po wypadku?

Każdy wypadek jest sytuacją niezwykle stresującą. Niektóre zachowania warto „wbić sobie do głowy”, żeby w momencie, kiedy stanie się najgorsze zachować trzeźwość umysłu. Jak się zachować po wypadku i co zrobić, jeśli jesteśmy jego uczestnikiem lub świadkiem?

Wypadek a kolizja

Nie wszystkie zdarzenia z udziałem roweru klasyfikuje się tak samo. Sprawami „mniejszej rangi” określa się kolizję, podczas, gdy wypadek jest zdarzeniem tragiczniejszym w skutkach.

W pierwszej kolejności należy wychwycić różnice między kolizją a wypadkiem. W języku potocznym kolizję często określa się mianem stłuczki. Jest to zdarzenie drogowe, które skutkuje jedynie stratami materialnymi np. uszkodzenie zderzaka, stłuczenie reflektora czy lusterka, zniszczenie roweru czy innego obiektu znajdującego się na drodze jak np. latarni, barierki. O tym, jak postępować w razie kolizji możesz przeczytać tutaj. 

Większość zasad postępowania przy wypadku będzie tożsama z tymi, które należy stosować przy kolizji. Jednakże należy zauważyć, że jeśli chodzi o wypadek, na pierwszy plan wysuwa się zdrowie i życie uczestników zdarzenia. Z wypadkiem mamy do czynienia, gdy doszło do mniejszych bądź większych obrażeń u uczestniczących w nim osób.
Z dużym prawdopodobieństwem w przypadku starcia samochód-rower, osobą, która ucierpi będzie rowerzysta.

Zabezpieczenie miejsca wypadku

Jeśli wypadek miał miejsce z udziałem samochodu, konieczne będzie ustawienie na drodze trójkąta ostrzegawczego, włączenie świateł awaryjnych.

Tylko jeżeli nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych, a stan samochodów i inne okoliczności na to pozwalają, należy usunąć pojazd, by nie blokował ruchu i nie stwarzał dodatkowych zagrożeń.

Powiadomienie pogotowia ratunkowego oraz policji

Obowiązkiem sprawcy wypadku jest zapewnienie właściwej opieki poszkodowanym. Na miejscu wypadku musi znaleźć się policja. Jeśli istnieje taka konieczność, należy wezwać pogotowie ratunkowe. Przykładowe objawy, które wymagają interwencji ratownictwa medycznego to:
– utrata przytomności
– zaburzenia świadomości
– krwotok, rozległe rany
– urazy kończyn
– ostry ból w klatce piersiowej

Udzielenie pierwszej pomocy

Należy pamiętać, że udzielenie pierwszej pomocy jest prawnym obowiązkiem, który opisany został w art. 162 Kodeksu karnego.

Przepis mówi: „Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażania siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

W tym miejscu pragnę podkreślić, że przepisy karne nie mają zastosowania w każdej sytuacji. Jeżeli udzielając pomocy komuś innemu sami narazilibyśmy się na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku, jesteśmy zwolnieni z tego obowiązku. Poza tym wezwanie pogotowia też jest formą udzielenia pomocy. Zakres udzielonej pomocy jest zróżnicowany w zależności od okoliczności zdarzenia oraz obrażeń ofiary.

O konieczności udzielenia pomocy mowa jest także w art. 93. Kodeksu wykroczeń:
„Prowadzący pojazd, który uczestnicząc w wypadku, nie udziela pomocy ofiarom wypadku, podlega karze aresztu lub grzywny do 5 000 złotych oraz zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.”

Zbieranie dowodów

Kiedy już poszkodowani są bezpieczni, a przebieg zdarzenia zostanie ustalony przez Policję, należy wykonać dokładną dokumentację zdjęciową miejsca zdarzenia. Warto pamiętać, że przydatne mogą okazać się fotografie obejmujące uszkodzenia na ciele i mieniu. Bardzo często stanowią one podstawę do wypłacenia odszkodowania.
Ponadto do późniejszego dochodzenia roszczeń niezbędna będzie znajomość danych osobowych i teleadresowych sprawcy.

Bardzo ważne, żeby być świadomym rowerzystą. Niech naszą tajną bronią będzie umiejętność zachowania spokoju i zdrowego rozsądku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.