Jak doszło do wypadku rowerowego? Biegli i inne dowody.

Z ekspertyzy biegłego, którego zadaniem jest rekonstrukcja przebiegu wypadku rowerowego, korzysta się podczas śledztwa, postępowania karnego i cywilnego.

Jego specjalistyczna wiedza i doświadczenie pomaga śledczym i sądowi wyjaśnić okoliczności wypadku i ustalić jego sprawcę. Opinia biegłego jest przydatna szczególnie w sytuacjach, w których żaden z uczestników wypadku nie przyznaje się do jego spowodowania. Przykładowo, w trakcie śledztwa biegły powoływany jest przez prokuratura, a jego zadaniem jest wydanie opinii, w której opisuje najbardziej prawdopodobny przebieg wypadku, ocenia zachowania jego uczestników, a także wskazuje jego przyczyny. Taka opinia stanowi dowód w sprawie.

Kiedy trwa proces o odszkodowanie

W trakcie postępowania cywilnego biegły z zakresu ruchu drogowego może być powołany na podstawie art. 278 §1 Kodeksu postępowania cywilnego: W wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii.

Opinia biegłego może pomóc sądowi w ustaleniu, czy np. rower został najechany od tyłu, czy też rowerzysta sam zajechał drogę wyprzedzającemu go pojazdowi, tym samym przyczyniając się do wypadku rowerowego.

O co pytać biegłego do spraw rekonstrukcji wypadku?

Przykładowe pytania zadawane biegłemu to:

  • Jaki był przebieg wypadku?
  • Co było przyczyną zaistniałego wypadku rowerowego?
  • Czy kierujący rowerem w zaistniałej sytuacji drogowej dysponował możliwościami uniknięcia wypadku?
  • W jakich warunkach uniknięcie wypadku przez kierującego rowerem było możliwe?
  • Czy rowerzysta, pieszy i kierujący pojazdem mechanicznym zachowali się prawidłowo? Czy przyczynili się do zaistniałego wypadku rowerzysty?

Dowody, i jeszcze raz dowody

Biegły wypowiada się oczywiście bazując na innych dowodach, zgromadzonych w sprawie. Dlatego tak ważne jest, aby w miarę możliwości jak najszybciej we własnym zakresie zabezpieczyć dowody dotyczące przebiegu wypadku rowerowego: zrobić zdjęcia, zebrać dane świadków, natychmiast udać się do lekarza, żeby udokumentować doznane obrażenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.