Wypadek rowerzysty na drodze rowerowej – miasto odpowiada za niewłaściwe postawienie znaku

W grudniu 2016 roku wypadkowi na drodze rowerowej uległ mieszkaniec Zduńskiej Woli. Było już po zmroku, widoczność utrudniała mżawka. Mężczyzna poruszając się wydzieloną drogą dla rowerów, nie spostrzegł znajdującego się na skrajni ścieżki znaku drogowego i uderzył w niego. Na skutek tego uderzenia doznał urazu brzucha i pęknięcia śledziony.

Znak stwarzał niebezpieczeństwo

Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli uwzględnił powództwo. Ustalił, iż wmontowanie znaku w chodnik przy granicy ze ścieżką rowerową naruszało przepisy § 54 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Znak zamontowany był bowiem w skrajni drogi (ścieżki rowerowej).

Wypadek rowerzysty na drodze rowerowej – miasto odpowiada za niewłaściwe postawienie znaku

Na zagrożenie umieszczenia znaku na skrajni ścieżki rowerowej zwrócił uwagę biegły z zakresu budownictwa i bezpieczeństwa drogowego. W przygotowanej na potrzeby niniejszej sprawy opinii, podkreślił, że takie umiejscowienie znaku i słupka, ze względu na prędkość poruszania się rowerów, stwarzało niebezpieczeństwo.

Za sposób umieszczenia słupka odpowiada zarządca drogi

Według sądu za bezpieczne rozmieszczenia na drodze znaków drogowych, na mocy art. 20 pkt 4 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, odpowiada zarządca drogi publicznej, w ramach obowiązków związanych z jej utrzymaniem.

Podkreślił przy tym, że profesjonalny charakter działań prowadzonych przez miasto w zakresie utrzymania dróg miejskich związany z realizacją ustawowych zadań publicznych i posiadanie wyspecjalizowanych w tym zakresie komórek organizacyjnych, wyklucza możliwość przerzucenia odpowiedzialności za zaistniałą sytuację na inne podmioty.

Wyrok na korzyść rowerzysty

Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli zasądził na rzecz rowerzysty 45.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Poszkodowany w wypadku otrzymał również 1.200 zł tytułem renty (wyrok z dnia 13 czerwca 2019 r., sygn. akt I C 974/17).

Wyrok utrzymał Sąd Okręgowy w Sieradzu (wyrok z dnia 27 listopada 2019 r., sygn. akt I Ca 488/19).

 

[autor: Katarzyna Waszkiewcz-Lis]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.